Školné a stravné

Informace pro rodiče

Úplata za předškolní vzdělávání

- úplata za předškolní vzdělání činí 300,- Kč / měsíc

- vybírá se v hotovosti vždy do 10. dne daného měsíce. ( př. školné září-zaplaceno do 10.září), rodiče jsou včas vyrozuměni vývěskou

- povinné předškolní vzdělávání je poskytováno bezplatně

- děti s povoleným odkladem školní docházky v daném školním roce mají povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání (300,-¨)¨


Platba za stravné

Stravné za obědy se platí pomocí inkasa nebo dle domluvy s vedoucí Internátní školní jídelny ve Svitavách.

Stravné za dopolední a odpolední svačinky se platí hotově paní kuchařce, po jejím vyzvání.

Ceny stravného:

                         > přesnídávka                                  > oběd                                           > svačina

3-6 let                  15 kč                                                27 kč                                             15 kč

7 let                      15 kč                                                33 kč                                             15 kč


Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 35, odst. d) zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) ve stanoveném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

© MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTŘICHOV, Dětřichov 21, 568 02, Svitavy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky