Školné a stravné

Informace pro rodiče

Úplata za předškolní vzdělávání

- činí pro tento ( 2021/2022) školní rok 300,- Kč / měsíc

- vybírá se v hotovosti vždy do 10. dne daného měsíce. ( př. školné září-zaplaceno do 10.září), rodiče jsou včas vyrozuměni vývěskou

- povinné předškolní vzdělávání je poskytováno bezplatně

- děti s povoleným odkladem školní docházky v daném školním roce 2021/2022 mají povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání

Platba za stravné

Stravné za obědy se platí pomocí inkasa nebo dle domluvy s vedoucí Internátní školní jídelny ve Svitavách.

Stravné za dopolední a odpolední svačinky se platí hotově paní kuchařce, po jejím vyzvání.

Ceny stravného:

                         > přesnídávka                                  > oběd                                           > svačina

3-6 let                  10 kč                                                23 kč                                             10 kč

7 let                      10 kč                                                28 kč                                             10 kč


Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 35, odst. d) zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) ve stanoveném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

© MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTŘICHOV, Dětřichov 21, 568 02, Svitavy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!