Organizace dne

Denní režim je natolik flexibilní, tak aby učitelky mohly reagovat na aktuální změny. Pevně jsou stanoveny pouze časy stravování dětí a pobyt venku.

7:00- 8:30 

příchod dětí do MŠ, spontánní zájmové činnosti, individuální činnosti, práce s předškoláky

8:30-9:00 

ranní cvičení, hygiena, svačina

9:00-9:30 

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, dle školního vzdělávácího programu

9:30- 11:30 

pobyt venku

11:30-12:15 

hygiena, oběd

12:15- 14:15 

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15-16:00 

odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

© MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTŘICHOV, Dětřichov 21, 568 02, Svitavy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!