Organizace dne

Denní režim je natolik flexibilní, tak aby učitelky mohly reagovat na aktuální změny. Pevně jsou stanoveny pouze časy stravování dětí a pobyt venku.

6:45- 8:30 

příchod dětí do MŠ, spontánní zájmové činnosti, individuální činnosti, práce s předškoláky

8:30-9:00 

ranní cvičení, hygiena, svačina

9:00-9:30 

řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, dle školního vzdělávácího programu

9:30- 11:30 

pobyt venku

11:30-12:15 

hygiena, oběd

12:15- 14:15 

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15-15:45

odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

© MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTŘICHOV, Dětřichov 21, 568 02, Svitavy
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky